Entri yang Diunggulkan

alasan mencintai

*Aku bisa jadi diriku sendiri kalau aku sama kamu *senang hanya berdua *Karena kamu bikin aku senang, senang, senang, senang yang ga pernah ...

Senin, 16 April 2012

ANALISIS KONTRASTIF MORFOLOGI

ANALISIS KONTRASTIF MORFOLOGI Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kontrastif yang diampu oleh: Mamlukatul Hasanah M.Pd Oleh Sahlan 09330048 JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB FAKULTAS HUMANIORA DAN BUDAYA UNIVESITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM BAB II PEMBAHASAN Di bawah ini disajikan daftar kata-kata Arab dalam bahasa Indonesia berikut dengan bentuk dan ejaan aslinya. 1. Lafal Dan Arti Masih Sesuai Dengan Aslinya  abad, abadi, abah, abdi, adat, adil, amal, aljabar, almanak, awal, akhir, bakhil, baligh, batil, barakah, daftar, hikayat, ilmu, insan, hikmah, halal, haram, hakim, khas, khianat, khidmat, khitan,kiamat, musyawarah, markas, mistar, mahkamah, musibah, mungkar, maut, kitab, kuliah, kursi, kertas, nisbah, napas, syariat, ulama, wajib, ziarah. 2. Lafalnya Berubah, Artinya Tetap  berkah, barakat, atau berkat dari kata barakah  buya dari kata abuya  derajat dari kata darajah  kabar dari kata khabar  lafal dari kata lafazh  lalim dari kata zhalim  makalah dari kata maqalatun  masalah dari kata mas-alatuna  mungkin dari kata mumkinun  resmi dari kata rasmiyyun  soal dari kata suaalun  rezeki dari kata rizq  Sekarat dari kata Zakarotil  Nama-nama hari dalam sepekan : Ahad (belakangan jadi Minggu artinya=1), Senin (Isnaini=2), Selasa (Salasa), Rabu (Arba'a), Kamis (Khomsa), Jumat (Jumu'ah) dan Sabtu (sab`atun) 3. Lafal Dan Arti Berubah Dari Lafal Dan Arti Semula  keparat dalam bahasa Indonesia merupakan kata makian yang kira-kira bersepadan dengan kata sialan, berasal dari kata kafarat yang dalam bahasa Arab berarti tebusan.  logat dalam bahasa Indonesia bermakna dialek atau aksen, berasal dari kata lughah yang bermakna bahasa atau aksen.  naskah dari kata nuskhatun yang bermakna secarik kertas.  perlu, berasal dari kata fardhu yang bermakna harus.  petuah dalam bahasa Indonesia bermakna nasihat, berasal dari kata fatwa yang bermakna pendapat hukum.  laskar dalam bahasa indonesia bermakna prajurit atau serdadu, berasal dari kata 'askar yang berarti sama 4. Lafalnya Benar, Artinya Berubah  ahli  kalimat dalam bahasa Indonesia bermakna rangkaian kata-kata, berasal dari bahasa Arab yang bermakna kata.  siasat  abad, abadi, abah, abdi, adat, adil, amal, aljabar, almanak, awal, akhir,  bakhil, baligh, batil, barakah,  daftar, hikayat, ilmu, insan, hikmah, halal, haram, hakim,  khas, khianat, khidmat, khitan, kiamat  musyawarah, markas, mistar, mahkamah, musibah, mungkar, maut,  kitab, kuliah, kursi, kertas, nisbah, napas,  syariat, ulama, wajib, ziarah. 5. Lafal Berubah Arti Tetap  berkah, barakat, atau berkat dari kata barakah  buya dari kata abuya  derajat dari kata darajah  kabar dari kata kahabar  lafal dari kata lafazh  lalim dari kata zhalim  makalah dari kata maqalatun  masalah dari kata mas-alatuna  mungkin dari kata mumkinun  resmi dari kata rasmiyyun  soal dari kata suaalun  rezeki dari kata rizq  Sekarat dari kata Zakarotil  Nama-nama hari dalam sepekan : Ahad (belakangan jadi Minggu artinya=1), Senin (Isnaini=2), Selasa (Salasa), Rabu (Arba'a), Kamis (Khomsa), Jumat (Jumu'ah) dan Sabtu (sab`atun) 6. Lafal Dan Arti Berubah Dari Lafal Arti Semula  keparat dalam bahasa Indonesia merupakan kata makian yang kira-kira bersepadan dengan kata sialan, berasal dari kata kafarat yang dalam bahasa Arab berarti tebusan.  logat dalam bahasa Indonesia bermakna dialek atau aksen, berasal dari kata lughah yang bermakna bahasa atau aksen.  naskah dari kata nuskhatun yang bermakna secarik kertas.  perlu, berasal dari kata fardhu yang bermakna harus.  petuah dalam bahasa Indonesia bermakna nasihat, berasal dari kata fatwa yang bermakna pendapat hukum.  laskar dalam bahasa indonesia bermakna prajurit atau serdadu, berasal dari kata 'askar yang berarti sama  abad (ابد abad) – 100 tahun  abadi (ابدي abadī) – kekal  ab'ad (ابعاض ab`āḍ)  abawi (ابوي abawī)  abdi (عبد `abd)  abdul (عبدل `abdu'l)  abid (عاد `ābid)  abidin (عابدين `ābidīn)  abjad (ابجد abjad) – aksara  abnus (ابنوس abnūs)  abras (ابرص abraṣ)  absah (افصح afṣaḥ) – sesuatu yang berlaku  abtar (ابتر abtar)  abu (ابو abū) – bapak  abyad (ابيض abyaḍ)  adab (ادب adab) – budaya, kultur  adad (اعداد a`dād)  adal (عدل `adl)  adalat (عدال `adāla)  Adan (عدن `adn) – Taman Eden, Firdaus  adas (عدس `adas)  adat (عاد `āda) – kebiasaan, tradisi  adawat (عداو `adāwa)  adib (اديب adīb)  adil ( `ādil)  af'al ( af`āl)  afdal ( afḍal)  afiat ( `āfiya)  Aflatun (افلاظون Aflāṭūn) – bentuk Arab dari nama Plato, salah seorang filsuf Yunani Kuna yang terbesar  afrit ( `ifrīt)  afwah ( afwāh)  aghlaf ( aghlaf) – tidak disunat  Ahad (احد aḥad) – hari Minggu  ahad ( āḥād) – berhubungan dengan hadis  ahdiat ( aḥadīya)  ahkam ( aḥkām)  ahlan wasahlan ( ahlan wasahlan)  ahli ( ahl) – pakar  ahlu ( ahl) – anggota  ahlulbait ( ahlu'lbait) – rumah tangga Nabi Muhammad SAW  ahlulkitab (أهل الكتاب ahlu'lkitāb) – anggota agama yang juga diakui oleh al-Qur'an  ahlulkubur ( ahlu'lqubūr) – orang mati  ahlulnujum ( ahlu'lnujūm) – ahli nujum, kaum magis  ahlulsuluk ( ahlu'lsulūk)  ahlussunah waljamah ( ahlu'ssunna wa'l-jamā'a)  ahmak ( aḥmaq)  ahmar ( aḥmar)  aib ( `aib) – malu  aif ( `aif) – tak sempurna  ain (1) (ع `ain) – mata  ain (2) (ع `ain) – huruf dalam abjad Arab yang melambangkan fonem emfatis  Ainah ( A`inna)  ain albanat ( `ain al-banāt)  Aisyah ( `ā'isha)  ajab ( `ajab)  ajaib ( `ajā'ib)  ajal ( ajal)  ajalullah ( ajalu'illāh)  Ajam ( `ajam)  Ajami ( `ajamī)  ajir ( ajīr)  ajnabi ( ajnabī)  ajnas ( ajnās)  ajwaf ( ajwaf)  akad ( `aqd)  aka'id ( `aqā'id)  akal ( `aql)  akas ( `aks)  akbar ( akbar)  akekah ( `aqīqa)  akhbar ( akhbār) – berita, koran di Malaysia  akhbiat ( al-akhbiya)  akhdar ( akhḍar)  akhir ( ākhir) – penghujung  akhirat ( ākhira)  akhirulkalam ( ākhiru'lkalām)  akhlak ( akhlāq)  akibat ( `āqiba)  akidah ( `aqīda) – kepercayaan  akik ( `aqīq)  akil ( `āqil)  akilbalig ( `āqilbāligh) – sudah cukup umur  akmal ( akmal)  akrab ( aqrab)  Akrab ( `Aqrab) – rasi Skorpion  aksa (اقصا aqṣā) – jauh  Masjid al Aqsa (المسجد الاقص masjid al aqṣā) – masjid di Yerusalem, artinya "Masjid Jauh"  akwal ( aqwāl)  al ( al-)  ala (1) (على `alā)  ala (2) ( a`lā)  alaihi (عليه `alaihi)  alaihi assalam (عليه السلام `alaihi as-salam)  alaihima (عليهما `alaihimā)  alaika (عليك `alaika)  alaikum (عليكم `alaikum)  ala kadarnya ( `alā qadr)  alam (1) (عالم `ālam) – dunia  alami (عالمي `ālamī)  alamiah ( `ālamī)  alamin (عالمين `ālamīn)  alam kabir ( `ālam kabīr)  alam malakut ( `ālam malakūt)  alam saghir ( `ālam ṣaghīr)  alam (2) ( a`lam) – tahu  alam (3) ( `alam) – bendera  alamar ( al-amr)  alamat ( `alāma) – adres  alamatulhayat ( `alāmatu'lḥayāh)  alaswad ( al-aswad)  alat ( āla) – piranti, jentera  albarni ( al-barnī) – gula-gula  Aldubul akbar ( al-dubbu'l akbar)  Aldubul asgar ( al-dubbu'l aṣghar)  alf ( alf) – ribu  alfiah ( alfīya)  Alhak ( Al-haqq) - Tuhan  alhamdulillah ( al-ḥamduli'llāh)  alhasil ( al-ḥāṣil)  ali ( `alīy)  aliat ( `alīya)  alif (1) ( alīf) – teman, mitra  alif (2) ( alif) – huruf pertama dalam abjad Arab  alif-ba-ta ( alif-bā'-tā' ) – abjad Arab  alim (1) ( `ālim)  alim (2) ( alīm)  alimiat ( `ālimīya)  aljabar ( al-jabr)  Aljazair ( Al-Jazā'ir) – negara di Afrika Utara juga dikenal sebagai Algeria  alkah ( `alaqa)  alkali ( al-qiliy) – sejenis senyawa kimia  alkamar ( al-qamar) – bulan, satelit bumi  Alkasyaf ( al-kashshāf)  Alkitab ( Al-kitāb) – kitab suci agama Kristen, juga dikenal sebagai Bibel  alkohol ( al-kuḥūl) – senyawa kimia  alkonya ( al-kunya) – nama marga, nama famili  Allah (الله Allāh) – Tuhan  Allahuma ( Allāhuma)  allamah ( `allāma)  almal'un ( al-mal`ūn)  almarhum ( al-marḥūm)  almas ( almās)  Almasih ( al-masīḥ) – Mesias, Yesus Kristus  almukhalis ( al-mukhalliṣ) – sang penyelamat  alwat ( alwa)  am ( `āmm) – umum  amal ( `amal)  Amalik ( `Amālīq) – nama seorang nabi  aman ( amān) - damai  amanat ( amāna)  amar ( amr)  amar ma'ruf naih mungkar ( al-amr bi'l ma`rūf wa'l-nahy'an il-munkar) – bersatulah dengan apa yang baik  ambal ( ḥanbal) – karpet  ambar ( `anbar)  amid ( `amīd)  amil ( `āmil)  amin (1) ( āmīn) – penutup doa  amin (2) ( amīn)  amir ( amīr)  amirulbahar ( amīru'l-baḥr)  amirulhaj ( amīru'l-ḥajj)  amirul-mu'minin ( amīru'l-mu'minīn)  amlas ( amlas)  ammaba'du ( ammā ba`du)  ammi ( ummī)  amri ( amr)  amris ( ?)  amsal ( amthāl) – perumpamaan  ana ( ana) – saya  anam ( anām)  anasir ( `anāṣir) – elemen  anbia ( anbiyā' ) – para nabi (bentuk jamak)  ane ( ana) – saya  anhu ( `anhu) – dari dia  ansar ( anṣār)  ansari ( anṣāri)  Antakiah ( Anṭākiya) – Antiokia  antelas ( aṭlas) – sejenis bahan  antum ( antum) – engkau  apiun (أفيون afyūn) – opium  Arab ( `Arab) – Arab, bahasa Arab  Arabi ( `Arabī)  Arabiyah (عربية `Arabīya)  araf ( a`rāf)  Arafat ( `arafāt) – nama sebuah bukit  arak ( `araq)  aral ( `araḍ)  aras ( `arsh)  araz ( arz)  Arba'a ( al-arba`ā' ) – hari Rabu  arbab ( arbāb) - tuan  ardi ( arḍ) – bumi  arham ( arḥam)  arif ( `ārif) – bijaksana  arifin ( `ārifīn)  arik ( ariq)  aris ( arīs)  arka ( arakku)  arkan ( arkān)  arnab ( arnab) – kelinci  arud ( `arūḍ)  arus ( `arūs) – penganten lelaki  arwah ( arwāḥ) – roh  as ( ās)  asabah ( `aṣaba)  asabiah ( `aṣabīya)  asad ( asad) – singa  asah ( aṣaḥḥ)  asal (أصل و جمعه أصول aṣl)  asar ( `aṣr)  asas (أساس asās)  asbabunnuzul ( asbābu 'n-nuzūl)  asfal (اسفل asfal) - paling rendah, paling bawa  asfar ( aṣfar)  ashab ( aṣḥāb)  ashabussittah ( aṣḥābu'ssitta)  asi ( `āṣī)  askal ( athqāl)  askar ( `askar) – prajurit, serdadu  Askariah ( `askarīya)  asli ( aṣlī) – yang orisinal  asma ( asmā' ) – nama  Asmaaulhusna ( asmā'u'l-ḥusnā) – 99 Asma Allah  asrafin ( asrāfīn)  asrar ( asrār)  assalam alaikum ( as-salām'alaikum)  astaga ( ?)  astagfirullah (استغفرالله astaghfiru'llāh) - semoga allah mengampuniku  aswad ( aswad)  asyhadu (أشهد ashhadu) – saya bersaksi, saya menyaksikan, saya melihat  asyik ( `āshiq) – sibuk dengan senang  asyikin ( `āshiqīn) – pencinta  Asymawil ( ishmawīl) – bentuk Arab dari nama Yahudi Samuel  Asyura ( `āshūrā' ) – hari raya pada tanggal 10 Muharram  atar ( `iṭr) – parfum, wewangian  atlas ( aṭlas) – peta bumi  audu billahi ( a`ūdhu billāh)  aulia (أوليا awliyā' ) - wali, penolong  aur ( a`war)  aurat ( `aura)  ausat ( ausaṭ)  auzan fiil ( auzān f'il)  awab ( awwāb)  awal ( awwal) – mula  awam ( `awāmm) – orang umum  awan ( a`wān) – penolong  ayam ( ayyām) – hari  a'yan thabitah ( a`yān thābita)  ayar ( `ayyār)  ayat ( āya)  azab ( `adhāb)  azal ( azal) – masa lampau  azali ( azalī)  azam (1) ( a`ẓam)  azam (2) ( `azm)  azan ( adhān) – panggilan untuk bersholat  azhar ( azhar)  azim ( `aẓīm)  azimat ( `azīma) – jimat, barang keramat, suci  aziz ( `azīz) – tersayang  azmat ( `aẓama)  Azmu ( faras al-a`ẓam) – Pegasus  Azrakiah ( azraqīya) – nama sebuah aliran  azul ( azal)  azza wa jalla ( `azza wa-jalla)  ba (با bā' ) – huruf kedua dalam abjad Arab  baad ( ba`ḍ) – seseorang tertentu  bab (باب bāb) – pasal, sargah  Babil ( Bābil) – Babel  Babussalam ( Bābu'ssalām) – gapura di Makkah  bada ( ba`da) – setelah  badahu ( ba`dahu) – setelah itu  badal ( badal) – pengganti  badan ( badan) – tubuh  badani ( badanī) – fisikal  badar ( badr) – bulan purnama  badi' ( badī`) – gaya sastra  Badui ( badawī) – suku di Banten, bagian barat pulau Jawa  Badawi, Bedawi – suku nomad di Timur Tengah  bagal ( baghl) – hewan pengangkat, separuh kuda, separuh keledai  bahak ( bahaq) –  bahar ( baḥr) – laut  bahari ( baḥarī) – maritim  bahri ( baḥarī) – maritim  bahas ( baḥth) – diskusi  bahlul ( buhlūl) –  bahrulhayat ( baḥru'lḥayāh) – laut kehidupan  baid ( ba`īd) – jauh  bainah ( bayyina') – bukti  bait (1) ( bait) – rumah  bait (2) ( bait) – larik puisi atau lagu  Baitullah ( baitu'llāh) – Rumah Allah  Baitul Makmur ( Baitu'lma`mūr) – rumah di sorga ketujuh  baitulmal ( baitu'lmāl) – tempat penyimpanan harta  Baitulmukadas ( Baitu'lmuqaddas) – Yerusalem  baka ( baqā' ) – kekal  bakarah ( baqara) – sapi, lembu  bakhil ( bakhīl) – sengsara  baki ( bāqī) –  bakiah ( baqīya) –  bala ( balā' ) – bencana  balad ( balad) – negara  balaghah ( balāgha) – keindahan berbahasa  balasan ( balsam) – balsem  balgam ( balgham)  balig ( bāligh) – berumur  baligat ( bāligha) – berumur (bentuk feminin)  bani ( banī) – anak  barakat ( baraka) – pangestu  barakatuh ( barakātuhu) –  berkah ( baraka) –  berkat ( baraka) –  baras ( baraṣ) – lepra  bardi ( bardī) – papirus  Bari ( bāri' ) – Sang Pencipta  barzakh ( barzakh) – intervensi  Basir ( baṣīr) – Sang Penglihat  basit (1) ( bāsiṭ) – banyak  basit (2) ( basīṭ) – sederhana  basmalah ( basmala) – pengucapan  basyar ( bashar) – manusia  basyir ( bashīr) – duta  batal ( bāṭil) – tidak jadi  batil  batin ( bāṭin) – dalam  batrik ( batrak) – Patriark  bawab ( bawwāb) – penjaga pintu  bawasir ( bawāsīr) – ambeien  bayan ( bayān) – terbuka  bayat ( bai`a) – penghormatan  bayat ridwan ( bai`atu'rriḍwān) – pernyataan yang menyenangkan  berguk ( burqu' ) – tutup badan  betik ( biṭṭīkh) – pepaya  biah ( bī`a) – sinagoga  bidah ( bid`a) – heresi  bida'ah  bidak ( baidaq) – pion catur  bigair ( bi-ghair) – kecuali  bihi ( bi-hi) – dengan itu  bikir ( bikr) – perawan  bilal ( bilāl) – muedin  bilhak ( bi'l-ḥaqq) – benar-benar  billahi ( bi-llāhi) – Dengan Tuhan  bin ( ibn) – putra  bina ( binā' ) – gedung  binti ( bint) – putri  bismillah ( bi-'smi'llāh) – Atas Nama Tuhan  bissawab ( bi'ṣṣawāb) – Kebenaran itu  Buraq ( burāq) – semacam kuda semberani  buldan ( buldān) – kota-kota  bulug ( bulūgh) – dewasa  bun ( bunn) – kacang kopi  bunduk ( bundūq) – anak haram  burdah (1) ( burda) –jubah  burdah (2) ( burda) – himne pujaan  burhan ( burhān) – bukti  burj ( burj) – benteng  burjusyamsi ( burju'shshams) – orbit matahari  burka' ( burqu' ) – kerudung  burnus ( burnus) – jubah  buruj ( burūj) –  burus ( baraṣ) – lepra  da'ayah ( di`āya) –  dabaran ( al dabarān) –  dabat ( dābba) –  dabus ( dabbūs) –  daerah ( dā'ira) –  dahiat ( dāhiya) –  dahri ( dahrī) –  dahriah ( dahrīya) –  dahsyat ( dahsha) –  daif ( ḍa`īf) –  daim ( dā'im) –  dain ( dain) –  Dajal (دجال dajjāl) – anti-Christ  Dajjal  dakah ( dakka) –  dakhil ( dākhil) –  dakik ( daqīq) –  dakwa ( da`wā) –  dakwah ( da`wa) –  dal ( dāl) –  dalal ( dallāl) –  dalalah (1) ( dallāla) –  dalalah (2) ( dalāla) –  dalalat ( ḍalāla) –  dalfin (دلفن dulfin) – lumba-lumba  dalil ( dalīl) – bukti, butir tesis, argumen  dam ( dam) –  damawi ( damawī) –  damiah ( dāmiya) –  damir ( ḍamīr) –  dammah ( ḍamma) –  Damsyik (دمشق Dimashq) – Damaskus  danaah ( danā'a) –  dap ( daff) –  dar ( dār) –  darab ( ḍarb) –  daraj ( darj) –  daras ( dars) –  dardar ( dardār) –  darih ( ḍarīḥ) –  darul akhirat ( dāru'l ākhira) –  darulbaka ( dāru'l baqā' ) –  darulfana ( dāru'l fanā' ) –  darulharab ( dāru'l ḥarb) –  darulislam ( dāru'l islam) –  daruljalal ( dāru'l jalāl) –  darurat ( ḍarūra) –  darussalam ( dāru'ssalām) –  daryah ( dirāya) –  dat ( dhāt) –  dauk ( dhauq) –  daulat ( daula) –  daur ( daur) –  dawam ( dawām) –  dayus ( dayyūth) –  debah ( dhabḥ) –  Delu ( dalw) –  derajat ( daraja) –  dianat ( diyāna) –  diat ( diya) –  dik ( dīk) –  dikir ( dhikr) –  dimnan ( ḍimnan) –  din ( dīn) – agama  dinar (دينار dīnār) – mata uang  dirayat ( dirāya) –  dirham ( dirham) –  doa ( du`ā' ) – sembahyang  do'a  doba ( dubbā' ) –  dorak ( dauraq) –  dubur ( dubur) – anus  dukan ( dukkān) – toko  dukhun ( dukhn) –  Duldul ( Duldul) –  dunia ( dunyā) – jagat  duniawi  duniawiah  dur ( durr) –  dustur ( dustūr) – konstitusi  effendi (افندي afandī) – semacam gelar  eja (هجأ hijā' ) – cara penulisan, pasang aksara, spelling  ente (انت anta) – engkau  fa ( ...) –  faal ( ...) –  faal ( ...) –  faal ilat ( ...) –  fadihat ( ...) –  fadil ( ...) –  fadilat ( ...) –  fadul ( ...) –  faedah ( ...) –  faham ( ...) –  faidah khabar ( ...) –  fajar ( ...) –  fakhar ( ...) –  fakih ( ...) –  fakir ( ...) –  falak ( ...) –  falakiah ( ...) –  Famal-hut ( ...) –  fana ( ...) –  fani ( ...) –  faraid ( ...) –  farak ( ...) –  faras al-bahar ( ...) –  fardu ( ...) –  fardul-ain ( ...) –  fardul-kifayah ( ...) –  farik ( ...) –  farsakh ( ...) –  fasahah ( ...) –  fasal ( ...) –  fasid ( ...) –  fasih ( ...) –  fasik ( ...) –  fasilah ( ...) –  fatah (1) ( ...) –  fatah (2) ( ...) –  fatan ( ...) –  fatihah ( ...) –  fatir ( ...) –  fatur ( ...) –  fatwa ( ...) –  fawr ( ...) –  fellah ( ...) –  fi ( ...) –  fidah ( ...) –  fiil (1) ( ...) –  fiil (2) ( ...) –  fiil mudarik ( ...) –  fikih ( ...) –  fikrah ( ...) –  filsafat ( ...) –  filsafi ( ...) –  filsuf ( ...) –  firajullah ( ...) –  firak ( ...) –  firasat ( ...) –  Firaun ( ...) –  firdaus ( ...) –  firdausi ( ...) –  firkah ( ...) –  fitnah ( ...) –  fitrah (1) ( ...) –  fitrah (2) ( ...) –  fitri ( ...) –  fuad ( ...) –  fukaha ( ...) –  fukara ( ...) –  fulan ( ...) –  fulus ( ...) –  furdah ( ...) –  furkan ( ...) –  furu' ( ...) –  furud ( ...) –  futuat ( ...) –  al-Gafar ( ...) –  al-Gafir ( ...) –  al-Gafur ( ...) –  gaib ( ghaib) – hilang; tak nampak  Gailan ( Ghaylān) –  gairah ( ghaira) – hasrat  galabah ( ghalaba) –  galib ( ghālib) –  gamal ( jamal) –  gamis ( qamīṣ) –  gana ( ghanā' ) –  gani ( ghanīy) –  garba ( gharb) –  garib ( gharīb) –  garisah ( gharīza) –  Gassaniah ( Ghassāniyya) –  gayat ( ghāya) –  gaza ( ghazā) –  gazal ( ghazal) –  gazi ( ghāzī) –  gengsi ( jinsī) –  geramsut ( qaramsut) –  gereba ( qirba) –  ghain ( ...) –  gilat ( ...) –  gina ( ...) –  gizi ( ...) – bernutrisi  gobar ( ...) –  gulam ( ...) –  gurab ( ...) –  Gurabiah ( ...) –  gurur ( ...) –  gusul ( ...) –  guyub ( ...) –  habib – teman  habibi – yang tercinta  hadiah – kado  halal  Ibrani – bahasa bangsa Yahudi  Idul Adha  Idul Fitri  isytihar – proklamasi, permakluman secara resmi dan umum  jahil – iseng, tidak tahu, bodoh  Jumat – hari kelima dalam pekan, hari Sukra  jenazah – mayat  jasad  Ka'bah – bangunan suci di Makkah  Kutubusitah  lazim – umum, biasa, lumrah  logat – aksen, dialek  mu'allaf – orang yang baru saja masuk agama Islam Maja  Musyawarah  Makalah dari kata maqalatun  Masalah dari kata mas-alatuna  Mungkin dari kata mumkinun  nabi – duta Tuhan kepada umat manusia  Nasrani – pengikut agama Kristen oknum – seseorang  perlu  al-Qur'an – kitab suci umat Muslim  rakyat – warga  rasul  rejeki  Sabtu – hari ketujuh dalam satu pekan, hari Saniscara  salat  salib  Selasa – hari ketiga dalam satu pekan, hari  setan  sabun (dari sobuun)  Ta'jil - hidangan untuk berbuka puasa terutama makanan manis-manis seperti kolak, kurma, dsb.  Tasawuf – ilmu sufisme  Talak  ubuwah ( ubūwa) – paternitas  udu ( `adūw) – musuh  ufuk ( ufuq) – cakrawala, horison  ujmah ( `ujma) – barbarisme  ujrat ( ujra) – gaji  ujub ( `ujb) – kebanggaan  ukab ( `uqāb) – bendera sang Nabi  ukhdud ( ukhdūd) – pakaian jaket  ukhuwah ( ukhūwa) – persaudaraan  uktab ( `uqāb) – elang  ulama (علماء ulamā' ) – guru agama  ulwi ( `ulwī) – tinggi, megah  um ( umm) – ibu  umat (أمة umma) – komunitas agama  umiah ( ummīya) – buta huruf, kebodohan  ummi ( ummī) – ibu saya  Ummul Kitab ( ummu'l-kitāb) –al-Fatihah (Ibu segala Kitab)  ummul walad ( ummu'l-walad) – ibu  umrah (عمرة `umra) – perjalanan religius ke Makkah  umum ( `umūm) – general  umumah (1) ( umūma) – keibuan  umumah (2) ( `umūma) – kepamanan  umur ( `umr) – usia  unjul ( `unjal) – sejenis musang  unsur (عنصر `unṣur) – elemen  unsuri ( `unṣurī) – elementer  upafirkah ( firqa) – sub-aliran  urfani ( `irfāni) – spiritual  urian ( `uryān) – telanjang  uriani ( `uryān) – telanjang  uruf ( `urf) – budaya setempat  usali ( uṣallī) –  uskup ( usquf) – pemimpin gereja  uslub ( uslūb) – gaya sastra  ustad ( ustādh) – guru besar  usul (أصول uṣūl) – asal  usur ( `ushr) –  Utarid (عطارد `uṭārid) – planet Merkurius  uzlat ( `uzla) –  uzur (1) ( `udhr) –  uzur (2) ( `udhr) – sakit-sakitan  wa ( wa) – dan  wa'ad ( wa`d) –  wa'adah ( wa`da) –  wa ba'dahu ( wa-ba`dahu) –  wabah ( wabā' ) –  wabillahi ( wa-bi'llāhi) –  wadat ( waḥda) –  wadi (1) ( wādī) – lembah  wadi (2) ( wadī) – sperma atau urin  wadiah ( waḍī'a) – simpanan  Wadud, al-Wadud ( al-wadūd) –  wafak ( wafq) –  wafat ( wafāh) – meninggal  Wahab, al-Wahab ( al-wahhāb) –  wahadaniah ( waḥdānīya) –  wahadat ( waḥda) –  wahah ( wāḥa) – oase, oasis  waham ( wahm) –  wahib ( wāhib) –  wahid ( wāḥid) – satu  wahidiat ( wāḥidīya) –  wahyu ( waḥy) –  Kitab Wahyu ( ...)  wajad ( wajd) –  wajah ( wajh) – muka  wajah sabah ( wajh al-shibh) –  wajib ( wājib) –  wajur ( wajūr) –  wakaf ( waqf) –  wakas ( waqṣ) –  wakif ( wāqif) –  wakil ( wakīl) –  waktu ( waqt) – masa  walad ( walad) –  walak ( walā' ) –  walakin ( wa-lākin) –  walau ( wa-lau) – meski  walhal ( wa'l-ḥāl) –  walhasil ( wa'l-ḥāṣil) –  wali ( walīy) –  walimah ( walīma) –  waliullah ( walīyu'llāh) –  wa'llahi ( wa-'llāhi) –  wallahu a'lam ( wa'llāhu `alam) –  warak ( wara' ) –  warasa ( waratha) –  wari' ( wari`) –  warid (1) ( wārid) –  warid (2) ( warīd) –  waris ( warith) – sesuatu yang diberikan kepada keturunan  warisan  warkat ( waraqa) – resi, surat  warkatu'l ikhlas ( waraqatu'l-ikhlas) –  wartah ( warṭa) –  wasak ( wasq) –  wasfah ( waṣfa) –  Wasi, al-Wasi ( wāṣi' ) –  wasi ( waṣīy) –  wasiat ( waṣīya) –  wasikah ( wathīqa) –  wasil ( wāṣil) –  wasilah ( wāṣila) –  wasiliah ( wāṣilīya) –  wasir ( ...) –  wasit ( wāsiṭ) –  wasitah ( wāsiṭa) –  waslah ( waṣla) –  wassalam ( wa'ssalām) – dan damai  waswas ( waswās) – curiga  watad ( watad) –  watan ( waṭan) –  wathik ( wāthiq) –  watik ( waṭ' ) –  wazan ( wazn) –  wazeh ( wāḍiḥ) –  widak ( widā' ) –  wijahah ( wajāha) –  wikalat ( wikāla) –  wiladah ( wilāda) –  wilayah (ولاي wilāya) – regio  wirid ( wird) –  witir ( witr) –  wudhu ( wuḍū) – mensucikan diri  wujud ( wujūd) – rupa  wukuf ( wuqūf) –  ya (يا yā' ) – huruf dari abjad Arab  yad (يد yad) – tangan  Yafit (يافث Yāfit) – salah seorang putra nabi Nuh  Yahudi (يهودي Yahūdī) – sebuah bangsa di Timur Tengah  Yahudiah ( Yahūdīya) – berhubungan dengan Yahudi  Yahya (يحيا Yaḥyā) – Yohanes  yais ( ya's) – perubahan hidup  Yajuj dan Majuj (يأجوج و مأجوج Ya'jūj wa Ma'jūj) – Gog dan Magog  yakin (ياقين yaqīn) – percaya  yakni (يعني ya`nī) – yaitu  yakun (يكن yakun) – yaitu  yakut (ناقوت yāqūt) –  Yaman (اليَمَنيّة al-Yaman) – sebuah negara di Timur Tengah  yarkan (يرقان yarqān) – sakit kuning  Yasin (ياسين Yā Sīn) – sebuah nama  yasyib (يشب yashb) – yasper (sebuah batu mineral)  yatim (يتيم yatīm) – yang tak memiliki bapak  yaum ( yaum) – hari  yaumiah ( yaumīya) – buku harian  Yunani (يوناني Yūnānī) – negara di Eropa Tenggara  Yunusiah ( Yūnusīya) – sebuah aliran  zaitun (زيتون zaitūn)– sejenis buah atau pohon dari kawasan Mediterania atau Laut Tengah  zakar – penis  ziarah - dharmawisata ibadah  Kamus besar bahasa Indonesia  (Perancis) (Indonesia) Pierre Labrouse, 1985, Kamus Umum Indonesia-Prancis, Paris: Association Archipel dan Jakarta: Gramedia  (Inggris) Russell Jones, 1978, Arabic Loan-Words in Indonesian. A check-list of words of Arabic and Persian origin in Bahasa Indonesia and Traditional Malay, in the Reformed Spelling. London: School of Oriental and African Studies